Betingelse for udlejning

Lejebetingelser Volkswagen California

VW California Ocean 2,0 TDi 150 HK DSG                                                    

Pris: kr. 1.500,- pr. dag.

Alle priser er oplyst i DKK og inkl. moms.

I forbindelse med leje i uge 26-36 er minimumslejen 7 dage

Ved leje er der fri antal km pr. dag. 

Bestilling og betaling

Ved reservation af autocamper får lejer tilsendt eller udleveret bekræftelse samt lejebetingelser. Lejebetingelserne returneres til udlejer i underskrevet stand, og et reservationsbeløb på minimum 2.000 kr. indbetales. Den resterende leje betales senest 14 dage før udleveringsdagen. Ved reservation mindre end 14 dage før udleveringsdagen: Hele lejen betales ved bestilling. 

Depositum kan betales ved bestilling, eller ved udlevering af autocamperen. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet.

Betaling kan ske med kreditkort (Dankort/VISA). Vi tager ikke imod MasterCard. Eller bankoverførsel til 7670 0006245711, husk at skrive dit fulde navn i modtagerfeltet.

Depositum

I forbindelse med leje af autocamper indbetales et depositum på 4.000 DKK. Efter returnering af camperen returneres det fulde depositum til lejeren inden for 30 dage. Eventuelle skader vil blive udlignet med depositummet og differencen heraf vil blive refunderet efter skaden er repareret.

Afbestilling

Ved afbestilling indtil 30 dage før udleveringsdagen: Det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet refunderes på nær 2.000 DKK.

Ved afbestilling 14 dage før udleveringsdagen: Det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet refunderes på nær 4.000 DKK. 

Ved afbestilling senere end 14 dage før udleveringsdagen: Lejer hæfter for den fulde leje, såfremt autocamperen ikke kan udlejes til anden lejer i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet på nær 4.000 DKK.

Lejeperiode

Udlevering aftales med Volkswagen Herning ved booking af autocamperen.
Ved dagsleje: Afhentning kan ske fra kl. 8:00 på alle hverdage. Returnering skal ske senest kl. 16.
Ved ugeleje: Afhentning kan ske fredag fra kl. 8 – 15. Returnering fredag fra kl. 8 – 15.
Lejer kan med fordel aftale et mere præcist tidspunkt for udlevering og aflevering med udlejer, da der således forhindres mest mulig ventetid. I højsæsonen kan der forekomme ekstraordinær ventetid ved udlevering.
 

Kørselsbetingelser

Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagen har haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år. Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort til Volkswagen Herning. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet betragtes autocamperen som uafhentet, og afbestillingsbetingelserne træder i kraft. Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til, og alle personer skal til enhver tid under kørsel have selen fastspændt.

Udlevering

Ved udlevering laves der sammen med lejer en gennemgang samt instruktion i brugen af autocamperen, hvorefter udleveringsrapporten underskrives af såvel lejer som udlejer. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet efterfølgende. Beregn ca. 45 min. til udlevering.

Aflevering

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves 1.000 DKK pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i. 

Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke. 

Ved aflevering laver udlejer en stikprøve gennemgang af autocamperen sammen med lejer. Alle fejl, mangler og skader noteres på afleveringsrapporten, hvorefter denne underskrives af såvel lejer som udlejer. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for ikke registrerede fejl, mangler og skader, såfremt der ikke er oplyst om disse ved aflevering. Ved forsinket aflevering eller aflevering udenfor normal åbningstid forbeholder udlejer sig i sin ret til at foretage gennemgang af autocamperen efter at lejer er taget af sted.

Tjekliste ved aflevering

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand. Det er muligt at tilkøbe slutrengøring på forhånd. 

  • Tjek at I ikke har efterladt noget i skabe, handskerum, under madrasser, m.v. 
  • Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på samme vis, som det er udleveret
  • Køleskab tømmes og rengøres 
  • Komfuret rengøres
  • Alle overflader, herunder borde, skabe og gulve, rengøres 
  • Spildevandstanken tømmes 
  • Skrald smides ud 
  • Brændstof (diesel), Adblue og sprinklervæske fyldes op

Mangelfuld rengøring

Såfremt rengøring og vask, m.v. fra ovenstående tjekliste fremstår som værende mangelfuld, opkræves dette i forbindelse med udbetaling af depositum. Manglende indvendig rengøring opkræves med 650 DKK pr. påbegyndt time – medmindre slutrengøring er bestilt på forhånd. Ved manglende tømning af spildevandskassette opkræves 1.000 DKK . Manglende brændstof og Adblue opkræves med dagsprisen plus 325 DKK i arbejdstid. 

Forpligtelser under leje

Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, diesel, Adblue og andet, der kan have betydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelser.

Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, afgifter, skader, m.v. 

Trafikforseelser

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. Volkswagen Herning forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer, hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum.

Forsikring

I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring. Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil.

SOS Vejhjælp: 80 20 30 80 

Selvrisiko

Forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafikskade og andre skader, er der en selvrisiko for lejer på 9.000 DKK pr. skade. Der er forsikringsbranchens regler, der er gældende. Skader efter fejlagtig betjening af autocamperen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af selvrisikoforsikringen og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer. Forsikringsselskabet betragter hver enkelt skade separat med individuel selvrisiko.

Alvorlige skader og ulykker

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter, at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejere efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med Volkswagen Ringkøbing. Enhver udbedring skal foretages af og på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v. Fejl på stereoanlæg, køleskab, eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som værende alvorlige skader.

Ved ulykker skal Volkswagen Herning kontaktes omgående. Det er lejers ansvar, at sørge for at få optaget politirapport og medbringe kopi til udlejer. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til forsikrings-papirer. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.

Tyveri

Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. Volkswagen Ringkøbing har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der ofte dækker for alt lejers gods, såfremt indbruddet politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport, og at en kopi medbringes til udlejer.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen.

Husdyr

Husdyr er ikke tilladt i autocamperen.